Sesotho.web.za

- Bukantswe v.3 - Online Sesotho - English dictionary -- Bukantswe ya Sesotho le Senyesemane

Sesotho or Southern Sotho - English online bilingual dictionary - with 10075 entries (updated on 30/05/2008)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search Sesotho and English terms

New Definitions
<<    Browsing page 1 of 28    >>
ha bohloko [1869] painfully ...
ha e le [1] [1870] concerning ...
ha e le [2] [1871] regarding ...
ha e le [3] [1872] with reference to ...
ha esale [1] [1873] from time immemorial ...
ha esale [2] [1874] since ...
ha ho kenwe [1875] no entrance ...
ha ho kenwe [1876] no entry ...
ha ho lebote [1877] harm (there is no ...) ...
ha ho motho [1878] nobody ...
ha ho na kgokahano [1879] no connection ...
ha ho na lefenstere le sebetsang le fumanweng [1880] no active window found ...
ha ho potang [1881] doubt (there is no ...) ...
ha ho tsubiwe [1882] no smoking ...
ha jwale o tswilemoleng [1883] you are currently offline ...
ha letsatsi le dikela [1884] sunset ...
ha letsatsi le tjhaba [1885] sunrise ...
ha mmila o puta [1886] in due course ...
ha morao [1] [1887] afterwards ...
ha morao [2] [1888] later on ...
Ha o otla ntja, e tla betla meno (maele) [1889] If you beat a dog, it will bare its teeth ...
ha re hate butle [1890] slowly let us go ...
ha se [1891] is not ...
ha [1] [1862] if ...
ha [2] [1863] let ...
<<    Browsing page 1 of 28    >>
More on the language Sesotho see:
SESOTHO ONLINE - SESOTHO.ORG

J.A.K. Olivier - Content Copyright 2017
ISLRN: 567-956-544-529-6
PHP Dictionary - PHP Script Copyright 2005